Kraft i rätt tid, i rätt mängd och i rätt riktning

Tekniken i simning kan se effektiv ut om man tittar med ögat, men kanske går det inte snabbare i vattnet trots många timmars träning varje vecka. Det kan vara väldigt frustrerande att träna hårt och mycket men ändå inte se förbättringar i fart. Givetvis kan det bero på många faktorer som inte tillräcklig återhämtning, mentala blockeringar kring prestation, eller helt enkelt fel sorts träning.
Eller kan det vara så att där inte är tillräckligt med kraftutveckling i armtaget? Med SmartPaddle-analys får man svar på den frågan enkelt och snabbt.

Bildkälla: Trainesense, R. Rimpelä

Kraft i rätt mängd

För att generera en rörelse krävs kraft. Hur mycket kraft genereras i varje armtag när man simmar? Det beror på vilka muskler som aktiveras. Om armtagets kraft kommer från armarnas muskler genereras inte så mycket kraft, men om armtagets kraft kommer från lats och bröstmusklerna så genereras betydligt mer kraft. Mer kraft betyder snabbare hastighet genom vattnet (så länge motståndet är samma).
Trainesense som skapade Smartpaddles har testat och analyserat över 700 simmare och triathleter, från juniorer till Olympiska atleter, och analysen av deras mätningar visar att när lats och bröstmuskler aktiveras i armtaget genereras över 40N. Simmare med mätningar under 40N genererar sin kraft mer med armmuskler.

Bildkälla: Trainesense, R. Rimpelä

Kraft i rätt tid

Kraft i rätt tid betyder att simmaren genererar sin kraft i rätt del av simtaget, den så kallade “power phase” när de stora musklerna samt bålen är aktiveras i rotationen (runt den långa eller den korta axeln).
Kraft i rätt tid betyder också att timingen av kraftutvecklingen är optimal, vilket är den tid det tar att genomföra “power phase”. Analys av kraftdata från Trainesenses databas har visat att den optimala timingen av “power phase” är runt 0,5 sekunder; det vill säga 0,5 sek att genomföra “power phase”. Tar det längre så minskar kraftutvecklingen under “power phase” och går det snabbare så hinner inte maximal kraftutveckling uppnås.

Bildkälla: Trainesense, R. Rimpelä

Kraft i rätt riktning

Det sker alltid kraftutveckling i mer än ett plan i armtaget för det finns alltid vinklar i armtaget som producerar kraft i det vertikala planet, horisontellt i sidled och horisontellt framåt. Den framåtdrivande kraften (grön kurva i SmartPaddles data analys) är den kraft som simmaren vill ha mest av men eftersom det kommer finnas kraft i de andra två planen (röd och gul kurva) så har analyser visat att en bra andel framåtdrivande kraft att rikta in sig på är 55-65% av den totala kraftutvecklingen i armtaget.

Hoppas denna artikel förklarar hur kraftmätningar i simning enkelt kan användas till att effektivisera simtekniken. Vid frågor tveka inte att kontakta Coach Vitazka!