SmartPaddle Analys

SmartPaddle mäter kraften i armtagen och ger en detaljerad bild av hur handen håller greppet i vattnet genom hela draget. Datan och dess analys ger en objektiv bild av hur armtaget ser ut under vattnet och flera aspekter av tekniken, som inte ögat kan se lika väl, blir synliga.
(För bokningar se information nedan)

Kraften mäts i tre dimensioner – vertikalt (röd kurva), sidled (gul kurva) samt bakåt (grön kurva). Det är just den kraft som genereras bakåt i draget som är framåtdrivande och därför den kraft en simmare vill optimera. All kraftutveckling kostar energi och genom att effektivisera armtaget = maximera framåtdrivande kraft och minimera kraft vertikalt och i sidled. Det är vad effektiv simning hamnar om rent biomekaniskt och energimässigt.

Förutom kraft så ger SmartPaddle analysen även en representativ bild av hur handen rör sig under vattnet sett från tre olika perspektiv – sett ovan ifrån, från sidan samt bakifrån. Denna information knyts sedan samman med kraftprofilen för att hitta vilka delar av armtaget som ska optimeras, och hur. Genom att filma simningen i samband med en SmartPaddle analys så finns all information och data som behövs för att ta steg mot en mer effektiv simteknik, och snabbare simning så klart.

Coach Vitazkas SmartPaddle Analyser

Beroende på vad syftet är med SmartPaddle mätningen och analysen så väljer man antal mätningar. Om man vill få en bild av hur simtekniken ser ut och sedan jobba utefter det på egen hand så kan man välja en mätning (1 tillfälle). För att utvärdera och följa upp om förbättringar skett så krävs minst 2 mätningar; uppföljningen kan vara efter 1 månad eller mer beroende på behov och säsong. Vill man jobba systematiskt och mer intensivt med mätningarna och stämma av tekniken under tiden man jobbar med den så kan man välja att göra en mätning i veckan i en månads tid.

1 mätning2 mätningar1 månad >2 mätningar
1600 kr2900 kr5000 kr

Ett tillfälle (ca 90min), eller en mätning, inkluderar förutom kraftmätning med SmartPaddle även filmning av simningen, en genomgång av datan/informationen på plats efter mätningen, teknikövningar att jobba med baserat på den individuella kraftkurvan och teknikanalysen. En rapport med SmartPaddle datan, med mer ingående analys och feedback, samt teknikövningar skickas via e-post dagen efter mätningen. Tillgång till SmartPaddles webbaserade analyssystem ingår även i licensen för mätningen.

Clinics

För grupper rekommenderas clinics á 1 dag alternativt 2 dagar, med mätning(ar), föreläsning, teknikträning samt individuell genomgång.

Mätningar på träningsläger

Varför inte göra SmartPaddle analyser i samband med ett träningsläger? Förutom hjälp med träningar så passa på att få djupgående genomgång av varje individs simteknik och tillgång till SmartPaddle mätningar under hela träningslägret. Föreläsning om simteknik och kraftmätningar i vattnet kan även ingå om man så önskar.

För bokning eller offert kontakta Maria på coach.vitazka@gmail.com eller ring 0725-164499