Kraftmätningar i simteknik

Under 5 veckor har två simmare i Malmö Kappsimningsklubb gjort kraftmätningar med SmartPaddle för att få bättre insikt i deras teknik och hur de kan optimera den. Varje fredag morgon 8:00 simmade Anton och Anna 3×50 specialsimsätt maximalt med SmartPaddles. Baserat på kraftmätningarna och kompletterande videofilmning valdes en teknikaspekt ut som de skulle jobba med under kommande vecka, i samråd med sin tränare Magnus Lennartsson. Nedan följer en redovisning för vad Anna jobbat på baserat på vad SmartPaddle-datan visade, och vad resultatet blev. Antons resultat är också bra, men datan är betydligt svårare att analysera för bröstsim så jag kommer skriva om det i ett separat inlägg.
Femte mättillfället togs bort ur den slutgiltiga analysen då testtillfället inte var likt de fyra första.

Anna Grahovac – född 1999, special: frisim 50-200m

Efter första och andra testtillfället såg kraftmätningarna ut som ovan. Väldigt lite kraftutveckling, och ett dropp i kraft i mitten av armtaget (framförallt på vänster arm).
Anna fick i uppgift att jobba på att stärka upp skuldrorna för att kunna hålla emot i simdraget (behålla catch genom armtaget), och att jobba på att etablera catch tidigt.

Efter tredje testet (2 veckor med specifik teknikfokus) såg kurvorna ganska lika ut (se ovan). Något bättre kraftkurva på höger sida (heldragna kurvor) än tidigare och något kortare/snabbare armtag med vänster sida (streckade kurvor). Men då förändringarna inte var stora kom jag på att det bästa är att Keep It Simple!
Tre metrics som är bra att börja med är hur mycket framåtdrivande kraft (peak force) simmaren kan generera, hur lång kraftutvecklingen är (force interval) och hur effektiv är kraftutvecklingen (% framåtdrivande kraft av total kraft).
En siffra att eftersträva är att vara över 40N i peak force, dvs hur mycket framåtdrivande kraft som kan genereras i armtaget. Om peak force är mindre än 40N betyder det att simmaren inte kopplar in de stora muskelgrupperna som lats och bål i armtaget utan simmar endast med armar och axlar. Så med det som mål fick Anna jobba på att aktivera lats i armtaget bland annat genom att göra diverse rotationsövningar med motstånd för att verkligen utmana sig själv med vilka muskler som kopplades in.

Inför fjärde testet sa Anna själv att hon känt stor skillnad i vattnet, och att hon hade träningsvärk i lats, så det bådade gott.
Resultatet blev att Anna kom över 40N i framåtdrivande kraft på höger arm som är hennes dominanta sida, och ökade dessutom en hel del på vänster sida. Dessutom lyckas Anna nu generera framåtdrivande kraft mycket tidigare i armtaget (se grön kurva i diagrammen ovan)

Tittar man på trenderna ovan med power och impuls så har Anna förbättrat sig stadigt över de 5 veckor hon jobbat med SmartPaddle-analyser och teknikförbättring. Nu återstår bara att se hur det går på Swim Open i Stockholm nästa vecka – stort lycka till Anna och alla andra simmare!

Tränare på Swim Open som är intresserade av att prata och diskutera utveckling av simteknik och olika sätt att testa och mäta detta – kom till Clarion Hotell Lördag kväll 13/4 (Loungen våning 2) för After Coaching med bra snack och mingel.